Mehmet U. Soyer

ihtiyaca yönelik deneyim
ÇAĞRI +90 216 465 71 76 [email protected] Switch to English

Danışman

Kurumsal Sosyal İletişim

Bugün şirketler Sosyal Medya’da (SM) da aktif olarak çalışmak zorundalar. Kurumsal Sosyal İletişim (Corporate Social Communication –CSC) bir şirketin SM’da uyguladığı stratejilerin tümünü kapsayan bir başlıktır.

SM’yı kullanarak düşük maliyetli pazarlama yöntemleri ile sürekliliği ve yüksek farkındalığı sağlayan yeni bir CSC modeli olarak geliştirilmiştir.

 • şirketin hedef ve pazarlama stratejilerine uyarlanır
 • pazarla devamlı iletişimi sağlar
 • şirketteki her çalışandan bir pazarlamacı yapmayı amaçlar
 • güven ve marka bilinirliğini arttırır
 • gelir akışına kısa ve uzun vadeli olumlu etki sağlar
 • şirketin pazarda öncülük etmesine yardımcı olur
 • şikayet dahil müşteri ilişkileri konularında yönetimin gelişmesini sağlar

5 adımlı ve tekrarlamalı bir süreçtir

 1. Şirketi CSC’ye hazırlamak
 2. İçeriğin hazırlanmasında ve yollanmasında gerekli kriterlerin oluşturulması
 3. Çalışanların ilgili SM platformlarına yerleşmelerini sağlamak ve hedef kitleye nasıl dokunacaklarını anlatmak
 4. Pazardaki etkiyi ölçmek
 5. Sonuçlara bakarak süreçte ayarlama yapmak
Bonnie & Clyde Advertising Studio